top of page

מידע למשתתפות סדנאות "שיטת המודעות לפוריות"

 

שלום לכן משתתפות הסדנאות,

          מוזמנות להוריד טבלאות לישמושכן האישי.

          בנוסף, מוזמנות להתעדכן במפגשי הסדנאות הקרובות כדי לבוא ולרענן את החומר*

          מזכירה לכן להיות בקשר בכל שאלה!

                                                                נהיה בקשר,

                                                                                            נעה

          *כמובן, לאחר תיאום טלפוני איתי ועל בסיס מקום פנוי...

סדנאות קרובות

טבלאות לשימושכן האישי

טבלאות לדוגמא

טבלה - רגילה

טבלה - למיניקות

טבלת סיכום למספר טבלאות מלאות

טבלה רגילה - טמפ' נמוכות

bottom of page