top of page

סדנאות לנשים ונערות

העמוד בהקמה ויתעדכן בקרוב!

בשנים האחרונות מתעורר לשמחתי, רצונן של נשים ונערות ללמוד על גופן
ועל הקשרים הגופניים-נפשיים-רוחניים המתרחשים בקרבם של כל אישה וזוג.
אני מציעה מספר סדנאות המועברות בצורה חווייתית, תוך התאמה לקהל המשתתפות

"נעים להכיר, אני הגוף שלך"

סדנא לנערות על תבונת הגוף הנשי 

אפשרויות טיפול משלימות במהלך טיפולי הפוריות

 

נשיות ואינטימיות – הגוף והנפש במסע פנימה

מיתוסים על נשים, נשיות ופריון

bottom of page