top of page

סדנא לנערות - תבונת הגוף הנשי

העמוד בהקמה ויעודכן בקרוב!

 

מטרות הסדנא

 

 • יציאת אווירה מכילה, בה ניתן להעלות תחושות, שאלות ותהיות מכל סוג.

 • יצירת מקום שמאפשר לנערות בירור אישי של זהותן הנשית ושל מקומן ביחס לשאלות המעסיקות כל אחת מהן כנערה.

 • העלאה למודעות של סוגיות המשפיעות על חייהן של נשים בחברה שלנו הן כפרטים והן כציבור.

 • מתן מידע אמין בנוגע לגוף לבריאות ולמיניות.

 • עידוד הנערות להמשך בירור השאלות והתחושות העולות במפגש מתוך חשיבה ביקורתית ומתוך מודעות לעצמן.

 • עידוד הנערות ומתן כלים ללקיחת אחריות על בריאותן הכללית והמינית.

 נושאים שבהם אנו עוסקות במהלך המפגשים

 

 • העלאה ושיתוף בתחושות שלנו בתור נשים / נערות. האם אני מכירה את הגוף שלי? איך אני מרגישה עם הגוף שלי? מה אני אוהבת / לא אוהבת בלהיות אישה? העלאת תחושות ותפיסות לגבי הגוף הנשי, הווסת , הריון , לידה , מיניות.

 • דימוי גוף – בחינה ביקורתית של תפיסות ביחס לגוף בכלל והגוף הנשי בפרט העולות מתוך המדיה, מן המערכת הרפואית, מן הסובבים אותנו.

 • מהי התבגרות? – על שינויים רגשיים ופיזיים אצל בנים ובנות בגיל ההתבגרות.   האם אנחנו "נורמליות"?

 • אנטומיה ופיזיולוגיה של האישה והגבר - לימוד לעומק של מבנה איברי הרבייה של האישה והגבר, היכרות עם המערכת ההורמונאלית המופלאה והשפעותיה בגוף ובנפש. היריון, לידה. בירור של סוגיות העולות מתוך השוני הפיזי וההורמונאלי.  האם קיימים הבדלים בין גברים לנשים? במה הם באים לידי ביטוי?

 • מתוך הלימוד והידע על הגוף אנו עוסקות בנושאים נוספים – דימוי גוף, היגיינה, תזונה מאוזנת, טיפוח בריאות ומניעת חולי, תפיסות שונות ביחס לאסטטיקה ובריאות הגוף הנשי.

 • קשרים בין בנים לבנות -  יחסים ומיניות בריאה -  מהם יחסים הנכונים לי? גבולות הגוף, יחסים אינטימיים. נטייה מינית.

 • מין בטוח ומניעת הריון. הטרדות מיניות.

 • מענה על שאלות שנכתבו בצורה אנונימית במהלך המפגש.

bottom of page